Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Friday, August 30, 2002 2:43 AM

Liên lạc webmaster

Valid XHTML 1.0!

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Nhóm hướng dẫn về web:

Nhóm này có nhiệm vụ tìm những công cụ giảng dạy và các sách trực tuyến về tạo lập và phát triển trang web. Trong trang này bạn có thể thấy các link tới các chương trình dạy web và những việc mà nhóm đang thực hiện.

We are going to make a long list of Vietnamese software on this site and also software available in Vietnamese.

Nếu các bạn muốn thêm vào danh sách các chương trình phần mềm khác, xin hãy gửi thư cho webmaster (xem bên trái màn hình). Bạn hãy ghi đầy đủ tên, địa chỉ, miêu tả ngắn gọn và phân loại của chương trình từ 1-10

Danh sách phần mềm tiếng Việt

Phần mềm

Miêu tả

Phân loại

UniKey

Small, free and good Vietnamese keyboard driver and converter for Unicode

8

VietKey

A commercial Vietnamese keyboard driver and converter for Unicode. Many different coding to choose from.

8

Webtutorials link