Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Saturday, June 7, 2003 12:00 PM

Liên lạc webmaster

Chứng nhận XHTML 1.0 (Valid XHTML 1.0)

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Lưu trữ

Tại trang này bạn có thể tìm thấy các links tới mục Lưu trữ của ISOC-VN.

Hội nghị bàn tròn và các sự kiện

Lưu trữ danh sách thư

Thông tin khác

 

Hội nghị bàn tròn và các sự kiện:

14/10/02: ISOC meeting: Vietnamese Text-to-speech and its application to the Internet.
Minutes 021014
Translation of an article in i-Today Vietnam

20/04/02: ISOC meeting: Web accessibility in Vietnam.
Minutes 020420
Joakim Löfkvist: Web accessibility in Reality
Translation of an article from VASC (Word document 21.6 kb)

02/03/02: Hội nghị ISOC tại Giảng Võ ( Nhà hàng Pumpkin) thảo luận về lịch sử Internet ở Việt Nam.

19/01/02: Đa dạng hóa thông tin và nông thôn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam - Nghiên cứu về một làng quê
Biên bản cuộc họp 19/01/02

26/12/01: Phông Unicode chữ Việt
Giáo sư: Trần Lưu Chương: Trang Unicode Việt Nam UNDP
Ông Đặng Minh Tuấn: Trang chủ Vietkey

01/12/01: Nghị định số 55 của Chính phủ
Biên bản 01/12/01
Ông Trần Quang Cường: Giới thiệu về nghị định số 55 (văn bản)
Ông Stefan Probst : Đánh giá về nghị định số 55

13/10/01: Nhà sử dụng Internet ở Việt Nam
Biên bản 13/10/01

22/09/01: Thương mại Điện tử ở Việt Nam
Biên bản 22/09/01
Ông Stefan Probst: Giới thiệu vắn tắt về Thương mại Điện tử
- ppt, 787 kB - ppt.zip, 476 kB - Giới thiệu ... (chỉ hiển thị phần văn bản)
Ông Stefan Probst: Thương mại Điện tử - Tình hình hiện nay ở Việt Nam
- ppt, 272 kB - ppt.zip, 129 kB - Tình hình ... (phần văn bản)

12/08/01: ISOC
Bà Rosa Delgado, ISOC BoT: ISOC và Việt Nam
- ppt, 92 kB - ISOC và Việt Nam (phần văn bản)
Ông Stefan Probst: Rút ngắn khoảng cách số hóa ở Việt Nam - vấn đề cần có sự giúp sức của tổ chức tư nhân.
- ppt, 90 kB

Lưu trữ danh sách thư:

Thảo luận
Unicode
Thương mại Điển tử
Trang web

Thông tin khác:

ISOC-VN - Giới thiệu tóm tắt
www.ISOC-VN.org/archive/ISOC-VN_Brief_Introduction-01.ppt (579 kB)
www.ISOC-VN.org/archive/ISOC-VN_Brief_Introduction-01.zip (337 kB)