Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Sunday, January 19, 2003 2:23 PM

Liên lạc webmaster

Chứng nhận XHTML 1.0!(Valid XHTML 1.0!)

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Gia nhập Internet Society "ISOC"

Giờ đây bạn sẽ không phải trả bất cứ một khoản phí nào khi tham gia vào ISOC quốc tế. Hãy mở trang thành viên (membership)www.isoc.org/isoc/membership để biết thêm thông tin và đang ký trực tuyến.

Sau khi Hiệp hội Internet Việt Nam chính thức được thành lập, các bạn cũng có thể đăng ký theo hình thức thông thường, không qua Internet.

Xin liên hệ với ông Stefan Probst tại địa chỉ membership@isoc-vn.org nếu bạn muốn đăng ký làm thành viên của hiệp hội.

Tham gia vào danh sách thư của chúng tôi

Tất cả những ai quan tâm đến internet đều có thể đăng ký.
Chỉ cần điền địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút.

Hãy tham gia vào Danh sách thư thông báo nếu bạn muốn được thông tin những sự kiện sắp tới và nhận được những tin tức quan trọng. Số lượng thư thông báo hạn chế.

Danh sách thư thông báo:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư thông báo
(mirror announce)

______

Hãy tham gia danh sách thư thảo luận nếu bạn quan tâm thảo luận các lĩnh vực khác nhau đang diễn ra hiện nay. Bạn sẽ nhận được thư thường xuyên từ đây.

Danh sách thư thảo luận:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư thảo luận
(mirror discuss)

______

Join the Open source software mailingslist if you are interested in discussing and contribute to the development of Free and Open source software in Vietnam.

Open source software mailinglist:

to view the mail archives: click OSS mail archive (mirror OSS)

____________________

Danh sách thư của các nhóm làm việc

Đây là một số danh sách thư khác của ISOC-VN mà các bạn có thể tham gia nếu quan tâm dến những lĩnh vực cụ thể sau.

Tham gia vào Nhóm làm việc về Website nếu bạn quan tâm tới cải thiện trang web của chúng tôi, HTML (và một số loại codes khác), hỗ trợ tiếp cận cho người tàn tật và sáng tạo trang web.

Danh sách thư của nhóm làm việc Website:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư nhóm Website
(mirror Website)

______

Tham gia vào Nhóm làm việc Unicode nếu bạn quan tâm đến Unicode, các tiêu chuẩn và các ký tự tiếng Việt, v.v...

Danh sách thư của nhóm làm việc Unicode:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư nhóm Unicode
(mirror Unicode)

______

Tham gia vào Nhóm Thương mại Điện tử nếu bạn quan tâm tới tình hình phát triển TMĐT ở VN - Cơ hội cũng như thách thức trên con đường hướng tới TMĐT.

Danh sách thư của nhóm Thương mại Điện tử:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư nhóm TMĐT
(mirror )

______

Tham gia vào Nhóm spam nếu bạn quan tâm tới những loại thư quảng cáo phiền toái hay những vấn đề liên quan tới thư điện tử.

Danh sách thư của nhóm Spam:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư nhóm Spam
(mirror Spam)

______

Tham gia vào Nhóm phần mềm VN nếu bạn quan tâm tới các phần mềm của VN hoặc các phần mềm bằng tiếng Việt .

Danh sách thư của nhóm phần mềm VN:

Để xem lưu trữ thư: nhấn chuột vào Lưu trữ thư nhóm Phần mềm VN
(mirror VN Soft)