Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Friday, August 30, 2002 2:43 AM

Liên lạc webmaster

Valid XHTML 1.0!

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

WG eCommerce

eCommerce mailinglist:
to subscribe: Enter your eMail address and click the button.
to view the mail archives: click eCommerce mail archive (mirror eCommerce)


Documents: (some links open in new windows)

Stefan Probst: Brief Introduction to eCommerce
- ppt, 787 kB - ppt.zip, 476 kB - Brief ... (text only)

Stefan Probst: eCommerce - Current Situation in Vietnam
- ppt, 272 kB - ppt.zip, 129 kB - Current ... (text only)

Stefan Probst: Tele-Trade: Stepping-Stone or Stumbling-Block on the Way to eCommerce in Vietnam.
- ppt, 616 kB - ppt.zip, 356 kB - article (doc), 30kB

Websitelinks (eCommerce work group)