Link to ISOC Vietnam homepage | W3C International | Tiếng Việt | English

Dịch các tài liệu của W3C sang tiếng Việt

Danh sách bản dịch mà tôi đề cập đến trong trang này bao gồm cả phần tiếng Anh và phần tiếng Việt. Tại đây bạn cũng có thể tìm thấy một số link dẫn tới các tài liệu được dịch sang một số thứ tiếng khác.

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến hay thắc mắc về bản dịch tiếng Việt, xin liên hệ trực tiếp với người dịch trang web đó. Bạn không nên gửi thư trực tiếp đến W3C vì họ không chịu trách nhiệm về các bản dịch.

Nếu bạn quan tâm đến việc dịch các trang của W3C sang tiếng Việt bạn có thể đăng ký dịch tại trang W3C translator page (http://www.w3.org/ )

Help to translate a specification

W3C khuyến khíich bạn tình nguyện dịch các khuyến cáo của W3C sang tiếng Việt. Trước khi bắt đầu dịch, xin hãy đọc trang thông tin về các bản dịch trong Copyright FAQ và thực hiện theo những yêu cầu đề ra trong đó.

Để tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc thông tin cho W3C về việc bắt đầu và hoàn thành bản dịch (theo yêu cầu), hay để tìm những người tình nguyện khác dịch những large specifications, hay thảo luận về những vấn đề mà bạn thắc mắc trong quá trình dịch, W3C đã tạo ra một danh sách thư riêng cho nhóm dịch w3c-translators@w3.org . Để đăng ký hay thôi không tham gia dịch nữa, bạn hãy gửi thư đến w3c-translators-request@w3.org, và ghi rõ bằng tiếng Anh subscribe (đăng ký) hay unsubscribe (không đăng ký nữa) vào mục subject khi bạn gửi thư điện tử. Cũng xin các bạn xem qua trang lưu trữ danh sách thư của nhóm .

Các hoạt động dịch liên quan

Dịch ở đây là một hoạt động mang tính quốc tế. Mục đích của nó là làm cho các specification của W3C hữu ích không chỉ đối với những người biết tiếng Anh hay tiếng La-tinh mà còn đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới.


Mission

 

Architecture Domain

User Interface Domain

Technology and Society Domain

Chương trình hỗ trợ tiếp cận Web (WAI)

Bắt đầu

Những gợi ý vắn tắt

Những vấn đề thường gặp (FAQ)

Hướng dẫn

Danh sách kiểm tra

Các kỹ thuật


Bạn có thể tìm thấy thông tin, những bản dịch W3C, sự giúp đỡ cho việc dịch và lời giải đáp đối với một số các thắc mắc tại trang dịch của W3C (tiếng Anh) : http://www.w3.org/Consortium/Translation/


Valid XHTML 1.0!

Joakim Löfkvist, ISOC Vietnam (joakim@isoc-vn.org)
Last updated: 2004-03-20 18:55